Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební žánr

Termín hudební žánr představuje nejširší, ale také nejnejednotnější a nejméně přesně definovatelné rozdělení hudby podle jejích formálních a obsahových charakteristik. Je tedy širším členěním než hudební směr či styl.

Definice žánrů

Je velmi těžké definovat jednotlivé žánry, protože

  1. ve všech dochází k přesahům do jiné kategorie, proto užíváme spíše zažitých a praktikovaných než pregnantně stanovených jednotek,
  2. rozdělení je poplatné době, z čehož plyne jeho nerovnoměrnost,
  3. žánry (též i styly) jsou navíc chápány jinak jak v různých kulturách, tak jazykově. Např. označení „klasická hudba“ v anglosaském prostředí proti „vážná hudba“ v českém prostředí – čeština chápe hudbu klasickou spíše jako tradiční období vážné hudby; dalším příkladem je např. populární hudba, která v americké terminologii zahrnuje např. rock a jeho styly, country, folk atd., v Česku je však tradicí, že jsou odděleny, protože slovo populární má do jisté míry pejorativní nádech – to, co je v Česku populární hudbou, je v USA „popem“, tedy v jejich chápání komerční populární hudbou. Takových příkladů lze nalézt celé řady.

Praktikované rozdělení

Přidržíme-li se tedy dělení standardním „českým“ způsobem, pak (jakkoli má mnoho nedostatků a nelze je ani zdaleka považovat za správné) lze jednotlivé žánry rozdělit přibližně následujícím způsobem:

  • Vážná hudba (vše, co obsahuje anglický termín „classical music“, tedy hudbu postavenou na principech umělé evropské hudby)
  • Lidová hudba (chápána „naše“ či blízká evropská lidová hudba, ale též hudba zlidovělá, např. dechovka)
  • Populární hudba (chápáno spíše jako komerční oblast hudby)
  • Jazz (vycházející sémanticky z lidové hudby afroameričanů)
  • Rock (žánr, který se postupně vyčlenil z jazzu)
  • Folk (umělá nástavba lidové hudby)
  • Country (také původně lidová hudba, ale americké provenience)

Jak vyplývá z komentářů jednotlivých žánrů, toto tradiční rozdělení nemá příliš logiku a připomíná spíše sčítání jablek a hrušek dohromady. Stalo se však obecně akceptovaným a užívaným, proto nezbývá, než ho alespoň do jisté míry respektovat, jakkoli individuálních názorů na toto téma je velké množství. Do seznamu by se dala zařadit např. též tzv. etnická hudba, což je ovšem zase hudba lidová, je jen chápána více či méně místně jako lidová hudba exotické provenience (někdy je také zařazována k world music, tento termín však obvykle označuje komerční hudbu využívající exotické prvky).

Hudební směry

Hudebním směrem rozumíme hudební sloh, který je na rozdíl od hudebního stylu buď součástí široce akceptovaného uměleckého hnutí nebo je typický pro příslušné dějinné období. Znamená to tedy, že jeho formální i obsahové atributy se projevují podobně i v dalších druzích umění, ať již byly objeveny v kterémkoli z nich.

Takovými příklady jsou třeba klasicismus, projevující se jak v hudbě, tak v architektuře či literatuře, impresionismus (malířství, hudba, poezie) či romantismus (malířství, hudba. literatura), atd.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář